HATHA IOGA BARCELONA

El ioga (del sànscrit ioga ‘unió’) és una tradicional disciplina física, mental i espiritual que té origen en l’Índia. La pràctica regular del hatha ioga atorga un benestar del cos, la ment i l’ànima, donant una percepció d’unió entre l’ego i el diví, dissipant la il·lusió del ‘jo’. Hi ha diverses religions que s’han incorporat a la pràctica iòguica creences religioses (budisme, hinduisme, jainisme, i altres), però no cal adoptar les creences religioses per ser un iogui. Molts ateus i agnòstics són practicants, fins i tot mestres reconeguts mundialment. L’important és que facis de la sadhana part de la teva vida, de la teva salut i del teu procés de desenvolupament personal.

El ioga és part del tantrisme, o el Tantra és un tipus de ioga. Sense entrar en el debat filosòfic, és innegable que estan profundament units, i moltes escoles tàntriques ensenyen hatha ioga i ioga sexual, junt i per separat.

HATHA IOGA

El hatha ioga és, per dir-ho de forma simple, el ioga tradicional. És un ioga que conté en la seva pràctica asanes (postures), kriyas (exercicis de neteja corporal), pranayames (exercicis de respiració), meditació i bhandas (contraccions de punts energètics).

ASANAS

Les asanes de ioga són un conjunt de postures que permeten assolir un estat del cos i de la ment òptim per a la meditació i el pranayama. Les asanes per si soles generen un estat de profunda serenitat, i un iogui experimentat és capaç de mantenir una postura durant hores sense cansar-se. Hi ha moltes asanes i variacions, a més existeixen infinites sèries per estructurar una sessió de hatha ioga. La sèrie més coneguda és Súria Namaskar o ‘salutació al sol’.

Kriyas

Els kriyas són uns exercicis de purificació corporal, que serveixen per netejar diferents zones del cos. Hi ha diversos tipus de kriyas, és important informar-se bé de les possibles contraindicacions abans de realitzar-les, algunes s’han de fer sota supervisió d’un mestre tàntric. Aquestes són els kriyas més coneguts:

Kapala bhati: respiració diafragmàtica en la qual la exhalació és forta i enèrgica, mentre la inhalació com a mínim el doble o el triple de lenta i suau.
Nauli: una sèrie de moviments abdominals rotatoris que estimulen la neteja dels intestí millorant el trànsit intestinal, font de la gran majoria de malalties.
Yala neti: neteja del tracte faringi nasal amb aigua tèbia, pot fer-se amb aigua salada, encara que no és imprescindible per aclarir els conductes de mucositats.
Jrid dhauti: aquest és una purificació que pot semblar, el lector, estranya i dolorosa, encara que no ho sigui en absolut. És una neteja de la gola mitjançant un tros molt llarg de tela, habitualment mussolina o lli. Consisteix en anar empassant un extrem fins que arriba a l’estómac.
Sutra neti: neteja del tracte faringi nasal mitjançant un cordill endurit amb cera.
Kunyar: neteja de l’estómac mitjançant el vòmit provocat d’aigua salada prèviament ingerida.
Agnisar: neteja de l’estómac mitjançant una sèrie de moviments abdominals ràpids de tipus expansió-contracció.
Basti: purificació del còlon i l’intestí gros mitjançant un ènema rectal, és a dir, aigua que s’introdueix per l’anus.
Shank Prakshalana: neteja total de tot el tub digestiu, des de la boca fins a l’anus. S’ingereix aigua amb sal i es fan una sèrie de moviments amb una freqüència concreta. Es evacua l’aigua en cada sèrie fins que surt completament neta.

Pranaiames

El pranaiama podria resumir com a exercici de respiració, però aquesta definició no es queda només curta, sinó que no defineix realment el que és. Podria definir-se com exercicis de maneig del prana (energia vital) mitjançant la respiració, la contracció de bhandas i la concentració mental. La pràctica del pranaiama purifica els nadis (canals energètics, semblants als meridians del txi-kung o medicina tradicional xinesa), activa els chakres i pot provocar el despertar de Kundalini, de forma segura (amb una sadhana guiada per un / a mestre / a ) ascendint per sushuma (du mai, en MTC). Habitualment es practica després de la sèrie d’asanes i abans de la meditació.

MEDITACIÓ

La meditació consisteix a portar la ment a estats relaxats profunds de forma conscient. El ioga hatha en si mateix ha de practicar-se amb una actitud meditativa. Pot practicar-se de forma dinàmica, en savasana, assegut Padmasana o postura del lotus, de genolls o en una cadira (amb l’esquena recta), sempre adaptant els exercicis a les capacitats físiques de cada persona. A Sanango practiquem diversos tipus de meditació, de manera específica i incorporant-la al massatge tàntric, en funció del procés personal.

Els ioguis ho saben des fas milers d’anys, i en les últimes dècades, diversos estudis científics han demostrat els beneficis per a la salut que suposa la meditació tàntrica, tant a nivell físic com mental. Millora la concentració, la memòria, el sistema nerviós, el sistema immunitari i la salut emocional